Om te zien en te doen

Kerk van de Natividad de Garísoain

Kerken en kapellen

Multimedia

Kerk van de Natividad de Garísoain
Kerk van de Natividad de Garísoain
Kerk van de Natividad de Garísoain
Kerk van de Natividad de Garísoain

Meteorologie


Binnen het onvergelijkelijke kader van de Guesálaz-vallei, op 21 km van Estella-Lizarra en dichtbij het stuwmeer van Alloz verheft zich een van de schilderachtigste romaanse kerkjes van de streek. Hoewel de kerk in de twaalfde eeuw werd gebouwd, heeft zij haar huidige aspect te danken aan de laat-gotische verbouwingen die zij in de zestiende eeuw moest ondergaan als gevolg van een brand waarna slechts de muren van de oude beuk, de voorgevel en abside zijn overgebleven. Daar deze laatste niet bij het vernieuwde aspect van de kerk paste, werd zij vervangen door een veelhoekig bruggenhoofd. Ook uit dit tijdperk dateren de prismatische toren en de sacristie, beide rechthoekig van vorm.

Het belang van deze kerk berust echter op het feit dat het een magnifiek museum van Bernabé Imberto, een begaafde leerling van de romanistische meester Juan de Anchieta en de beste houtsnijder uit de zestiende eeuw, is. De vijf altaarstukken die het interieur van de kerk versieren zijn werkelijk zijn beste werk. Juan de Guíndano gaf een dag dat hij een bezoek aan het dorp bracht de opdracht hiertoe. Hij vond het zo kil om de vijf lege en door de muren ondersteunde altaartafels te zien dat hij Bernabé vroeg om het beste te maken wat hij kon. Het resultaat zijn vijf retabels van verschillend formaat, die echter wel bij een analoog criterium passen en waarin verticaliteit en beweging de overhand hebben, hoewel het houtsnijwerk niet uniform is. Het grootste altaarstuk, dat zeer fijn en origineel is met een samenstelling van drie vlakken, stelt de Geboorte van de Maagd Maria voor en de andere vier zijn gewijd aan heiligen die hun eigen kapel in de buurt van het dorp hadden: de heilige Catalina, Sint-Idelfons, Sint-Christoffel en Sint-Quiricus die als wegwijzer van prehistorische nederzettingen een Romeinse altaarsteen naast zijn kapel heeft staan.


De restauratiewerken en de decoratie van de kerk hadden niet kunnen worden ondernomen was het niet vanwege de buurtbewoners. Zij waren degenen die twee eeuwen lang aanzienlijke hoeveelheden geld inbrachten waarmee de bedragen werden betaald die verschuldigd waren aan de steenhouwers, beeldhouwers en schilders. Naast deze verplichtingen hadden zij ook rechten als het beschermheerschap volgens welk de dorpsbewoners de kerkelijke autoriteiten de namen van de abt en de beneficianten doorgaven.

De gehechtheid van de inwoners van Garísoain aan hun geliefkoosde kerk was zodanig dat sommigen in de kerk wilden worden begraven. Zo gaf de Visitator van het bisdom in 1598 de opdracht om vijf rijen van acht graven aan te wijzen zodat 36 dorpelingen en bewoners tegen betaling een graf in de kerk konden krijgen. Bekend is dat zestien dorpelingen het vastgestelde bedrag destijds hebben betaald en dus onder bescherming van de Natividad de Garísoain rusten.

De beste manier om deze kerk te leren kennen is via een rondleiding die tevens een bezoek aan de naburige kerk van San Román de Arzoz omvat en eindigt met een lekkere pincho en een glas cider.

Ligging

Tijden

Todo el año: Visitas: S-D
Imprescindible reservar con antelación.

PRIJZEN

Precio entrada: 4,00 €

Rondleiding

Omschrijving: visita al mejor románico interior y exterior de la iglesia, diferentes partes del edificio, museo retablo Bernabé Imberto, historia del edificio y aspectos costumbristas.

Prijs bezoek: 3€.

Bemiddelingsbureaus: Tierras de Irantzu-Irantzuko Lurrak, 646 185 264 - 620 581 343.

Tijden - Todo el año:

  • Sábados y domingos, imprescindible concertar con antelación.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.