Om te zien en te doen

Museum estelas

Tentoonstellingszalen / Monografisch, Overig

Multimedia

Museum estelas
Museum estelas
Museum estelas
Museum estelas

Meteorologie


In het hoogst gelegen dorp van de Aezkoa-vallei en van Navarra, Abaurregaina/Abaurrea Alta of het balkon van de Pyreneeën, is een unieke ruimte gecreëerd waar wordt geprobeerd de levenscyclus voor de geest te roepen.

Naast de kerk ligt het eeuwenoude plaatselijke kerkhof waar talrijke middeleeuwse gedenkzuilen die decennia lang verborgen zijn gebleven, zijn hersteld. Direct bij de ingang treft de bezoeker een dichtgemetselde deur waarin de aarde die zich erin heeft opgehoopt te zien is. Vroeger, toen het kerkhof vol was, werden de gedenktekens bedekt en werden de doden er bovenop begraven.

Thans kunnen een twintigtal schijfvormige gedenktekens in hun oorspronkelijke positie worden bewonderd. Zij worden omgeven door bloemen en planten die hun eigen geschiedenis vertellen door middel van een grote decoratieve rijkdom. Sommige zijn aan weerszijden uitvoerig bewerkt en zeer afwisselend. Andere, recentere gedenkzuilen zijn voorzien van de familienaam.

Manen, sterren, kruizen, staffen, schelpen, vogels, .... Probeer deze en andere symbolen te identificeren terwijl u tussen de ingewikkelde muren van dit doolhof door loopt. Een weerspiegeling van de middeleeuwse opvatting van het menselijk bestaan als een kronkelige vallei van tranen die resulteert in de dood. Symbolen zijn in deze tuin constant aanwezig. Zo zouden de graven die het dichtstbij de kerk liggen het meest nabij de orde of bij het moraal gelegen zijn. Naarmate ze verder verwijderd liggen, zouden ze het dichtstbij de driften en aardse krachten gelegen zijn.

Eveneens voert een reeks bruggetjes en trappen de toeschouwer van de geboorte naar de dood en latere verrijzenis. Ter voortzetting van de allegorische herschepping stellen de berken met witte schors de zielen tijdens hun reis naar het hiernamaals voor. Men komt tot volledig begrip vanaf de hoogste brug, die het eeuwige leven voorstelt. De bezoeker zou zich hier in de hemel bevinden, een idee dat wordt versterkt dankzij het mooie uitzicht op de Pyreneeën dat men vanaf deze plek heeft.

Ligging

Tijden

Verano: de jueves a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.

PRIJZEN

Precio entrada: 3,00 €

Opmerkingen

Jornadas sobre las Estelas "HilarriCon":

Descárgate el programa.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.