Om te zien en te doen

Kerk van San Miguel

Kerken en kapellen

Multimedia

Kerk van San Miguel - San Miguel de Corella
icono pie de fotoSan Miguel de Corella
Kerk van San Miguel - Cúpula San Miguel
icono pie de fotoCúpula San Miguel
Kerk van San Miguel - Corella
icono pie de fotoCorella

Meteorologie

San Miguel de Corella
In Corella zijn nog altijd sporen van een multicultureel verleden waar te nemen, hoewel in de meeste bouwwerken van deze gemeente de barokke stijl de overhand heeft. In de Calle San Miguel, naast het paleis van de Arrese, met een pastelkleurige versiering in rococo-stijl, verheft zich op elegante wijze een van de beste voorbeelden van deze pronkerige kunst: de kerk van San Miguel, die wordt beschouwd als de belangrijkste barokke kerk van Navarra.

Deze van oorsprong middeleeuwse kerk is de oudste parochiekerk van Corella. Haar huidige aspect is het resultaat van achtereenvolgende uitbreidingen en verbouwingen die hebben plaatsgevonden in de zeventiende en achttiende eeuw en die een nadrukkelijk barokke stempel op de kerk hebben gedrukt. Een kruisgewelf, goudkleurige patina dat de weelderige decoratie bedekt of de afwisseling van natuur- en baksteen in de constructie nemen de toeschouwer mee naar een periode van pracht en praal.

In een bescheiden huis, precies tegenover de kerk van San Miguel, brengt een gedenkplaat de plaats in herinnering waar de schrijver en journalist Mariano José de Larra (1809-1837) woonde toen zijn vader als arts in Corella werkzaam was.

De hoofdgevel, waar natuur- met bakstenen met elkaar worden afgewisseld, richt zich op aan de voeten van de kerk. Twee spectaculaire torens verheffen zich boven een stenen façada bij wijze van altaarstuk. De toegang tot de tempel, met een ronde boog tussen klassieke pilasters, wordt bekroond door een nis waarin een renaissancistisch beeld van Sint-Michiel staat.

De structuur van de kerk bestaat uit drie beuken met een vijfhoekig bruggenhoofd en kruisbeuk. Het koor bevindt zich verhoogd boven de middenbeuk. Kruisgewelven dekken de verschillende stukken van de beuken af. Bijzondere vermelding verdient de overdadige en rijke versiering waarin vergulde versiersels een voorname plaats innemen: consoles met een weelderige bladversiering, hoofden van cherubijnen die bij elkaar komen in de doorgang van de triomfboog en diverse engelen die het wapenschild van Corella scenografisch vasthouden. Boven de ring van de koepel en verlicht door het licht dat uit de bovenopeningen schijnt bevinden zich Sint-Michiel en andere engelen die strijden tegen de duivels die verslagen richting het priesterkoor lijken te vallen en op deze manier de diverse binnenruimten van de kerk op een absoluut theatrale manier samenvoegen. Een oplossing die erg bij de barok past.

Het interieur van de parochiekerk herbergt een aantal altaarstukken waarvan de meeste uit de achttiende eeuw dateren. Uit deze eeuw stamt eveneens het monumentale hoofdaltaarstuk. Een voor die tijd modern kunstwerk, aangezien het is uitgerust met nieuwe details die destijds door grote Spaanse kunstenaars zoals Churriguera in Madrid werden geïntroduceerd. Het gaat om een beeldhouwwerk vol ritme en beweging, bepaald door zijn overdadige en fijne versiering: panelen, consoles met plantenmotieven, trofeeën, bloemenslingers en cherubijnenhoofden... Daarnaast wordt de samenstelling met enorme kolommen, engelen en nissen met beelden van heiligen - Santa Mónica is het beste houtsnijwerk van het geheel - afgerond en ontstaat zo een kolossaal werk. Het resultaat is niets minder dan een van de belangrijkste barokke altaarstukken van Navarra.

Het barokke uiterlijk van de kerk wordt benadrukt door diverse onderdelen zoals de preekstoelen, het koorgestoelte en het orgel, allemaal uit de achttiende eeuw, of door haar rijke edelsmeedkunst, waarvan onder de oudste werken de aandacht moet worden gevestigd op de gotische kruisiging uit de vijftiende eeuw of het kleine eersteklas houtsnijwerk van de Onbevlekte Maagd. Kortom, een indrukwekkende plek om te genieten van de zuiverste barokke stijl.

Ligging

Rondleiding

Prijs bezoek: consultar.

Bemiddelingsbureaus: Párroco, 948 780 062

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.

Parktische informatie