Om te zien en te doen

IJzer- en Smederijcentrum

Tentoonstellingszalen / Etnografisch, Monografisch

Multimedia

IJzer- en Smederijcentrum
IJzer- en Smederijcentrum
IJzer- en Smederijcentrum
IJzer- en Smederijcentrum

Meteorologie


Het IJzer- en Smederijcentrum, dat is gevestigd in het karmelietenklooster van Nuestra Señora de los Dolores, een tentoonstellings- en interpretatiecentrum van deze twee belangrijke elementen in het leven van Lesaka. Dit dorp is in ijzer gesmeed, zoals wordt aangetoond door talrijke componenten van de plaatselijke architectuur. Fonteinen, wasgelegenheden, bruggen, enz. vormen een openluchtmuseum en een perfecte aanvulling op het bezoek aan het centrum.

IJzer, waarvan de oorsprong in de oudheid werd toegeschreven aan goden en figuren uit legendes, heeft een degelijke geschiedenis gesmeed in het leven van Lesaka. De mensheid in het algemeen en de Lesakarras in het bijzonder, hebben sinds het begin der tijden van de natuurlijke hulpmiddelen weten te profiteren. IJzergieterijen, smederijen en staalfabrieken volgden elkaar op en droegen bij aan de ontwikkeling van de plaats.

Dit expositiecentrum is ontstaan met als doel deze belangrijke mineralen op te waarderen, het geheugen van het dorp te bewaren en de plaatselijke monumentale en culturele rijkdom ruchtbaar te maken. Het bestaat uit vier van elkaar te onderscheiden en onderling verbonden ruimtes die de bezoeker helpen om meer te weten te komen over de plaats.

In een permanente expositieruimte wordt het werk van Pedro Lanz, meester van de smidsambacht, tentoongsteld. In zijn werk worden manieren waarop men vroeger leefde en werkte getoond. In een smidswerkplaats laat men het werktuig dat werd gebruikt zien en er bevindt zich een tentoonstelling over Lesaka als dorp waarvan de levensstijl jarenlang was gebaseerd op de bewerking en het gebruik van ijzer. Een fotografische tentoonstellingsruimte toont grafisch en schriftelijk materiaal over het plaatselijke erfgoed. Er is een gids verkrijgbaar die essentieel is om de plaats te leren kennen genaamd Lesaka ezagutu . Tenslotte is er een ontmoetingspunt waar allerlei informatie over het dorp wordt uitgereikt.

Ligging

Tijden

Todo el año: accesible solo para grupos (más de 10 personas). Imprescindible concertar con antelación.

PRIJZEN

Opmerkingen: consultar.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.