Om te zien en te doen

Algemeen Rijksarchief van Navarra

Camino de Santiago
Kastelen en burchten/Paleizen

Multimedia

Algemeen Rijksarchief van Navarra - Royal and General Archive of Navarra
icono pie de fotoRoyal and General Archive of Navarra
Algemeen Rijksarchief van Navarra - Royal and General Archive of Navarra - inside
icono pie de fotoRoyal and General Archive of Navarra - inside

Meteorologie

Royal and General Archive of Navarra
Het Algemeen Rijksarchief van Navarra, dat de plaats inneemt van wat vroeger het Koninklijk Paleis van Navarra was, ligt in het hart van het ommuurde gedeelte en is een van de oudste en meest kenmerkende gebouwen van Navarra.

De oorsprong van dit voormalige paleis, dat na verschillende decennia ongebruikt te zijn geweest haar huidige taak heeft gekregen, gaat terug tot de twaalfde eeuw. In de Middeleeuwen deed het dienst als verblijfplaats van de bisschoppen van Pamplona en de monarchen van dit oude Koninkrijk.

Rond 1530 werd het door de onderkoning en onderkoningin bewoond en sinds 1841 door de kapiteins-generaal. Later zetelde de Militaire Regering in de bijgebouwen. Het project voor de restauratie ervan komt van de Navarrese architect Rafael Moneo (Pritzker-prijs voor Architectuur en Príncipe Asturias-prijs voor de Kunsten 2012).en het gebouw is in 2003 door de Spaanse koning en koningin officieel in gebruik genomen als bewaarplaats van documenten.

Het Algemeen Rijksarchief van Navarra ligt in het oude stadscentrum van Pamplona, op slechts enkele meters afstand van het Museum van Navarra, tegenover de pittoreske basiliek van San Fermín de Aldapa (17de eeuw) binnen het ommuurde gedeelte.

Haar geschiedenis gaat terug tot de twaalfde eeuw, toen koning Sancho VI de Wijze opdracht gaf tot de bouw. Er waren doorlopend geschillen tussen het bisdom en de kroon over het eigendom, en het gebouw wisselde dan ook regelmatig van eigenaar. Eerst was het verblijfplaats van de koning en koningin, vanaf 1539 van de onderkoning en onderkoningin en na 1841 van kapiteins, generaals en militaire machthebbers. Vandaar ook de verschillende benamingen: Koninklijk Paleis, Paleis van de Onderkoning of Hoofdkwartier.

De prestigieuze architect Rafael Moneo was verantwoordelijk voor de restauratie en renovatie als nieuw onderkomen van het Algemeen Rijksarchief van Navarra. In 2003 is het officieel in gebruik genomen door de Spaanse koning en koningin.

Het Rijksarchief heeft een uniek aangezicht, waarbij de oude façade van het Paleis verweven is met nieuwe bouwelementen. Uit het geschiedkundige verleden is de gotische bogenzaal nog intact, waar de belangrijkste documenten van het Archief tentoon worden gesteld. Verder is de binnenplaats met bogen bewaard gebleven, thans voorzien van glas en een mooi aangelegde tuin in het midden.

Tegen het drie verdiepingen tellende gebouw aan staat een gebouw met elf verdiepingen - waarvan de meeste ondergronds -, waar documenten worden bewaard. Deze is uitgerust met de modernste systemen voor classificatie, raadpleging, onderhoud en bewaring van het documentaire eigendom van Navarra. In het midden bevindt zich een brede opening, van waaruit men toegang heeft tot de verschillende verdiepingen, met een mooi dakraam waardoor op ieder moment van de dag het hemellicht optimaal naar binnen kan schijnen.

Op de begane grond van wat eerst het Koninklijk Paleis was, bevindt zich de aula en een lees- en studiezaal met 18 plaatsen; de eerste verdieping wordt in beslag genomen door de bibliotheek en de kantoren; en op de tweede verdieping bevindt zich, behalve het hoge gedeelte van de bibliotheek, de werkplaatsen voor restauratie, fotografie en microfilm.

De zogenaamde documenten van het Koninkrijk, waar later gaandeweg de verzamelingen van andere instellingen aan toe zijn gevoegd, vormen het leeuwendeel van het Algemeen Rijksarchief van Navarra; daar wordt alle documentatie bewaard die afkomstig is van het oude Hof van Navarra en de Afvaardiging, vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot 1836.

De institutionele afdelingen van het Archief zijn: Afdeling van het Koninkrijk, Voormalige Rekenkamer, Rechtbanken, Onderkoninkrijk, Clerus, Registerkosten, Ambt van de provinciaal gouverneur, Arrondissementsrechtbank, Protocollen, Historisch eigendomsregister, Provinciaal Belastingkantoor, Gemeentelijke archieven, Particuliere archieven, Manuscripten en oorkondeboeken, Cartografieën, Iconografíeën, Fotoarchief en Bibliografische verzamelingen.

Degenen die de documentaire verzamelingen willen raadplegen, moeten in het bezit zijn van een onderzoekerspasje, dat gratis wordt verstrekt door het Archief zelf.

Ligging

Tijden

Verano:

  • Horario habitual: de lunes a domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
  • San Fermín (del 6 al 14 de julio): días del 6 al 10 y 13 y 14 de julio, cerrado. Días 11 y 12 de julio, de 9:00 a 13:00
  • Día 15 de agosto (festivo): horario sin cambios.

PRIJZEN

Opmerkingen: entrada gratuita.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.

Parktische informatie