De Lagune de Lor - Cascante
Organiseer uw reis

De Lagune de Lor

Meren en stuwmeren

Multimedia

De Lagune de Lor - Laguna Lor
icono pie de fotoLaguna Lor
De Lagune de Lor - Baile del somorujo
icono pie de fotoBaile del somorujo

Meteorologie

Laguna Lor
De lagune de Lor, die zich tussen Cascante en Ablitas bevindt, is tegenwoordig een plaats waar u kunt vissen, wandelen en vogels observeren. Het gaat om een natuurlijk spaarbekken dat kunstmatig is uitgebreid.

Eeuwenoude legendes beweren dat deze in mysterie gehulde lagune wordt bewoond door feeën die jammeren en zich verzuchten. De wetenschappelijke uitleg van hun gelach en gefluit is de aanwezigheid van vogels zoals de smient of de kokmeeuw.

Door de beperkte vegetatie heeft de plek veel uitzicht en daardoor is het een perfecte plaats om vogels te observeren. Er kan tevens een eenvoudige wandeling worden gemaakt over een verheven pad langs dit natuurgebied.

Deze lagune, die zich in de in de Ribera gelegen Vallei van de Queiles bevindt, vangt het water van de Moncayo op dat voor irrigatie wordt gebruikt. Maar het is veel meer dan dit alleen. De lagune is een visgebied waar autochtone vissoorten naast andere nieuwe voorkomen; een perfect wandelgebied voor het observeren van watervogels; en een in mysterie gehulde omgeving waar vroeger badgasten het leven lieten terwijl ze deze poel overstaken.

Wanneer de weg van Cascante naar Ablitas wordt overgestoken komen we bij de oever van de lagune. Vanaf dit moment loopt de route over een verheven pad langs het meer waar , al naargelang het jaargetijde, vogelsoorten zoals o.a. de meerkoet, fuut, blauwe reiger, krooneend of Europese tafeleend voorkomen. De dans van de fuut in bronsttijd, een ritueel dat lijkt op een dans voor de spiegel, laat niemand onverschillig. Verzocht wordt om stil te zijn en niet van het pad af te gaan, anders worden de vogels afgeschrikt.
Verderop treft u een zone met waterplanten, die op de vijver van een Japanse tuin lijkt.

En om het voorstellingsvermogen op de proef te stellen, bestaat er niets beters dan ?s avonds in het donker naar de lagune te gaan. De onheilspellende nachtelijke geluiden laten de verbeelding de vrije loop en kunnen op de zenuwen werken. Is er een Miure middenop de lagune? Nee, in werkelijkheid gaat het om de roerdomp. En dat gelach? Komt dat van een fee? Een mens? Het antwoord is nee. Er zijn vogels waarvan het gezang op de menselijke lach lijkt. Maak overdag of ?s nachts een verkwikkende wandeling naar een nauwelijks bekende natuurenclave.

Ligging

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.