Organiseer uw reis

Route van de Kastelen en Vestingwerken van Navarra

Historisch, Kunst, Thematisch

Multimedia

Route van de Kastelen en Vestingwerken van Navarra - Torre de Olcoz
icono pie de fotoTorre de Olcoz
Route van de Kastelen en Vestingwerken van Navarra - Iglesia-fortaleza de Ujué
icono pie de fotoIglesia-fortaleza de Ujué
Route van de Kastelen en Vestingwerken van Navarra - Murallas de Pamplona
icono pie de fotoMurallas de Pamplona
Video ruta interpretado por Suakai
Alle foto's bekijken
Torre de Olcoz
Er was eens een oud Koninkrijk, Navarra genaamd, waar landbouwers en veehouders in kleine gehuchten woonden. De ligging aan de grens zorgde er echter voor dat de achtereenvolgende middeleeuwse koningen zich wijdden aan de bouw van vestingen, ommuringen, uitkijktorens en kastelen. Van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen, Navarra stelde zijn verdediging op basis van slotgrachten, observatieposten, wachttorens, schietgaten en ophaalbruggen op.

Hoewel Navarra een honderdtal verdedigingswerken had, gingen veel van zijn kastelen en vestingwerken tengevolge van diverse conflicten verloren. Als eerste tijdens de strijd tegen de moslims, later door de broederstrijd tussen de Beamontesen en Agramontesen en tenslotte tijdens de verovering en opname van Navarra bij de Kroon van Castilië in de zestiende eeuw.

De Route van de Kastelen en Vestingwerken van Navarra omvat routes langs 19 strategische punten. Van noord naar zuid zal de bezoeker verschillende types, tijdperken en stijlen ontdekken. Een nieuwe toeristische en culturele route om onze geschiedenis te leren kennen.

In de Pyreneeën: Route I


.- Kasteel van Amaiur/Maya: laatste centrum van verzet tegen Castilië. Naar wat wordt verteld boden 200 Navarresen 10 belegeringen lang weerstand tegen 30.000 soldaten. Opgravingen hebben het grondplan van het middeleeuwse vestingwerk en van het renaissancistische fort uit de zeventiende eeuw aan het licht gebracht.

.- Torenhuis Jauregia te Donamaria: gotisch paleishuis uit de vijftiende eeuw met een rechthoekige structuur. De essentie van de oude herenhuizen uit de vochtige valleien in het noorden is er bewaard gebleven.

.- Paleis Jauregia te Irurita: een van de talrijke herenhuizen gebouwd tussen de veertiende en de vijftiende eeuw. Er is een rijk interieur bewaard gebleven waar het mogelijk is om te leren begrijpen hoe de inwoners van de Baztan-vallei in de loop van de geschiedenis leefden.

In de Cuenca de Pamplona: Route II


.- Kasteel van Tiebas: hier worden overblijfselen bewaard van de constructie die koning Theobald II van Champagne in de dertiende eeuw liet optrekken, een gebouw dat koninklijke residentie, archief van de kanselarij en gevangenis is geweest.

.- Ommuring met bolwerken en Citadel van Pamplona: het gefortificeerde deel van Pamplona (16de-18de eeuw), uitgeroepen tot Nationaal Monument, is een van de best bewaarde, met bolwerken uitgeruste stadsdelen van Europa. Er zijn vijf kilometer van de stadsmuur en de Citadel (16de eeuw), het beste voorbeeld van militaire architectuur van de Spaanse renaissance, bewaard gebleven. In het kleine fort van San Bartolomé, het Interpretatiecentrum van de Vestingwerken, kan men de geschiedenis van de stadsmuren en hun ontwikkeling opnieuw beleven.

In de Middenzone: Route III omvat tot 9 stops


.- Paleistoren van Olcoz: voormalige vestingtoren uit 1300, die thans wordt gerenoveerd, met schietgaten en kraagstenen van de voormalige observatiepost.

.- Koninklijk Paleis-Kasteel van Navarra te Olite: absoluut een bezoek waard. Het voormalige paleis, thans een Parador, werd in 1925 uitgeroepen tot Nationaal Monument. Het was reeds in de dertiende eeuw residentie van koningen van het Huis van Champagne hoewel het belangrijkste deel van het complex, het vijftiende-eeuwse Nieuwe Paleis, toebehoort tot het bewind van Karel III de Edele, die de opdracht gaf om een luisterrijke koningszetel met elegante torens en mooie arcaden te bouwen. Het is het belangrijkste gotische bouwwerk van Navarra. De grote muren van bewerkte stukken steen vormen een onregelmatig profiel met ronde geschuttorens die doen denken aan paleizen van feeën.

.- De Cerco van Artajona: het populairste middeleeuwse vestingwerk van de Middenzone van Navarra. Een gepantserd fort uit de elfde eeuw dat perfect aan de heuvel waarop het zich bevindt is aangepast. Er zijn negen torens en twee gaanderijen bewaard gebleven.

.- Vestingkerk van Ujué: de vestingkerk, thans Nationaal Monument, bestond reeds in de tiende eeuw. Haar meest bijzondere kenmerk is dat de kerk eruit ziet als een militair vestingwerk door de met kantelen afgewerkte torens, borstweringen en stevige steunberen. Volgens een Arabische kroniek is de kerk het beste kasteel dat de koning van Pamplona had.

.- Slot van de Príncipe de Viana te Sangüesa: in de twintigste eeuw gerestaureerd. Bewaard gebleven zijn de slotgracht, de talud, de achtergevel met zijn twee met kantelen afgewerkte torens en de grote toren met de haardzaal.

.- Kasteel van Javier: geboortehuis van Francisco Javier, beschermheilige van Navarra. Kasteel uit de tiende eeuw gebouwd bovenop een kale rots. Het kasteel werd gedeeltelijk in opdracht van kardinaal Cisneros in 1516 afgebroken, maar is tegenwoordig volledig gerestaureerd en kan bezocht worden. Een ophefbrug geeft toegang tot een wereld van torens, kerkers, observatieposten en schietgaten. De toren van Christus is bijzonder interessant vanwege de schilderingen van de dodendans en de gotische Christus.

.- Monumentaal complex van Estella-Lizarra (Zalatambo-kasteel, Santa María Jus del Castillo en San Pedro de la Rúa): de best versterkte middeleeuwse plaats van het hele koninkrijk. Het had een onoverwinnelijk kasteel met drie bijgebouwen, twee vestingkerken en een ommuring met torens met kantelen. Sinds 2000 hebben diverse opgravingen het mogelijk gemaakt om een groot deel van het grondplan van het fort te herstellen.

.- Kasteel van Monjardín, een rotskasteel in Villamayor de Monjardín. Dit Islamitische fort van de Banu Qasi, heroverd door koning Sancho Garcés in 908, heeft een onregelmatig grondplan met een toren op de punt en robuuste muren van bewerkte steen bovenop een rots. Binnenin is de kapel van het Heilige Kruis, waarin Sancho Garcés was begraven, en een enorm groot overwelfd waterreservoir bezienswaardig. De ruïnes domineren de top van de heuvel van waaruit men een prachtig panoramisch uitzicht heeft.

.- Monumentaal complex van Viana: dit boven een heuvel verheven en op de grens gelegen monument werd omringd door een muur met torens. Een deel van zijn muren, torens en toegangspoorten zijn bewaard gebleven. Een permanente herinnering aan het drukke historische verleden als verdedigingswerk ten aanzien van Castilië.

In de Ribera, binnen een tamelijk nabijgelegen straal: Route IV


.- Ommuring van het verlaten oord Despoblado de Rada: een deel van de middeleeuwse muur en van de oude donjon zijn bewaard gebleven, alsmede de romaanse kerk van San Nicolás.

.- Kasteel van Santacara: de hoogste toren van Navarra. We hebben geluk dat er overblijfselen van het kasteel dat het dorp in de dertiende eeuw verdedigde overgebleven zijn, aangezien het door de Castilianen werd verwoest. Vanaf de hoogvlakte ontwaard men de naburige landerijen die een idee geven van de strategische ligging van het slot.

.- Kasteel van Marcilla: dit kasteel ontglipte aan de afbraak dankzij de tussenkomst van markiezin Ana de Velasco. Het gaat om een gotisch paleis met bakstenen muren, observatieposten, torens, een ringgracht en toegangsbrug. Volgens de traditie werd hier het zwaard Tizona van Cid Campeador bewaard.

.- Monreal-toren van Tudela: verdedigingsgebouw uit de dertiende eeuw gebouwd bovenop een wachttoren ten zuiden van de stad. Het is de eerste donkere kamer van Navarra.

.- Kasteel van Cortes: kasteel uit de twaalfde eeuw waarvan de slottoren, paradeplaats en muur bewaard zijn gebleven. De middeleeuwse constructie werd in de negentiende eeuw verbouwd, wat wordt verraden door de spitsbogen en het neogotische interieur.

Ligging

Opmerkingen

Busca los tesoros guardados en los castillos de la ruta.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.