Organiseer uw reis

Kerk van San Pedro. Olite

Kerken en kapellen

Multimedia

Kerk van San Pedro. Olite
Kerk van San Pedro. Olite

Meteorologie


Een ranke gotische toren, met bovenop een zwierige spits, die bekend staat als de "Torre Aguja" (spitstoren), kenmerkt de naast het Koninklijk Paleis gelegen kerk van San Pedro Apóstol te Olite.

Deze mooie kerk, waarvan de bouw werd aangevangen in de twaalfde eeuw, combineert op harmonieuze wijze de romaanse, gotische en barokke stijl. Het is de oudste kerk van de stad en er worden onder andere een romaanse kloostergang van midden dertiende eeuw, een gotisch houtsnijwerk van Sint-Jakob, een interessant hoofdaltaarstuk en, op een gotische graftombe, een reliëf in veelkleurig albast die de Drie-eenheid met drie personen voorstelt, bewaard.

De kerk van San Pedro neemt een overheersende plaats in op het Plaza el Fosal van Olite, een stadje in de Middenzone van Navarra, dat een van de opmerkelijkste verzamelingen monumentale bouwwerken van de autonome regio bezit. De kerk, waarvan de bouw begon ten tijde van de romaanse bouwstijl en die in de barokke periode werd uitgebreid, is de oudste van de stad. Opvallend aan het geheel zijn? het portaal, de kloostergang en de ranke gotische toren.

Het romaanse portaal is elegant en sober, met een verlengde ronde boog in zes egale archivolten tussen sierranden die rijkelijk versierd zijn met ruiten en plantenmotieven. Opvallend zijn de kapitelen met daarop een afbeelding van de strijd tussen Sint-Joris en de draak en tussen een paardmens en een harpij. Het timpaan en de bovendrempel zijn er tijdens de gotiek aan toegevoegd. Op het timpaan worden Sint-Pieter, Sint-Andreas en Sint-Jakob uitgebeeld en de bovendrempel toont gebeurtenissen uit het leven van Sint-Pieter. De façade wordt afgerond met een fries versierd met bladeren en mythologische taferelen, en met een mooi roosvenster.

De originele, 52 meter hoge gotische toren, die fungeert als platform voor de achthoekige torenspits uit de veertiende eeuw, trekt de aandacht. Het is binnen zijn soort een interessant model vanwege de architectonische uitstraling en de sierlijke kromming van de randen. De klokkentoren was met gotische muurschilderingen uit de dertiende eeuw versierd, maar om ze te zien dient u naar het Museum van Navarra in Pamplona te gaan, waar zij om veiligheids- en onderhoudsredenen worden bewaard.

Aan de noordzijde bevindt zich, tegen het gebouw aan, een open, vierkante kloostergang uit midden dertiende eeuw. Deze bestaat uit ronde bogen ondersteund door halfvrijstaande zuilen. Op de kapitelen zijn duidelijk plantenvormen, mensengezichten en taferelen uit Genesis, met Adam en Eva in de hoofdrol, te onderscheiden.

De kerk heeft van binnen een rechthoekige vorm. Het middenschip en de twee zijschepen zijn afgedekt met kruisgewelven en het dwarsschip met een halfronde koepel op pendentieven. De grandioze gotische kruisvormige pilaren zorgen ervoor dat de monumentale uitstraling van de kerk nog eens wordt versterkt.

Het hoogaltaarstuk is een barok werk gewijd aan Sint-Pieter. Ernaast hangen schilderijen van de Navarrese beschermheiligen San Fermín en Franciscus Xaverius, gemaakt door Vicente Berdusán. De kapel van de Virgen del Campanal is een vroeg-gotische constructie die was versierd met muurschilderingen uit het einde van de dertiende eeuw. Vandaag de dag kunnen deze worden bezichtigd in het Museum van Navarra en worden zij beschouwd als de belangrijkste Navarrese muurschilderingen uit die tijd.

Ook bevindt zich in dit gebouw de graftombe van de notaris van Olite, Enequo Pinel, die in 1432 de opdracht gaf om de kerk te bouwen. De voornaamste bijzonderheid ervan is de belichaming van de Drie-eenheid met drie personen. Deze werd gemaakt door Jean Lome de Tournay, de favoriete beeldhouwer van Karel III de Edele en, in de vijftiende eeuw, de belangrijkste van Navarra. Onder zijn voornaamste werken valt de graftombe van Karel III en zijn gemalin Leonor op, die zich in de kathedraal van Pamplona bevindt.

Ligging

Tijden

Todo el año: acceso 30 minutos antes de las misas:

  • Misas del Domingo de Resurrección al 12 de septiembre: de lunes a sábado, a las 19:00. Domingos y festivos religiosos, a las 10:00 y 12:30.
  • Misas del 13 de septiembre al Domingo de Resurrección: domingos y festivos religiosos, a las 10:00 y 12:30.

PRIJZEN

Opmerkingen: 1,50€ entrada conjunta con Santa MAría 2,50€

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.

Parktische informatie