Organiseer uw reis

Collegiale kerk van Roncesvalles

Camino de Santiago Toegankelijk
Kerken en kapellen

Multimedia

Collegiale kerk van Roncesvalles - Orreaga-Roncesvalles
icono pie de fotoOrreaga-Roncesvalles
Collegiale kerk van Roncesvalles - Orreaga-Roncesvalles
icono pie de fotoOrreaga-Roncesvalles
Collegiale kerk van Roncesvalles - Collegiate Church of Roncesvalles
icono pie de fotoCollegiate Church of Roncesvalles
Collegiale kerk van Roncesvalles - Collegiate Church of Roncesvalles - Navas de Tolosa
icono pie de fotoCollegiate Church of Roncesvalles - Navas de Tolosa
Alle foto's bekijken

Meteorologie

Orreaga-Roncesvalles
Tussen de in de mist gehulde bergen van de Pyreneeën, worden de geschiedenis en de legendes weer tot leven gebracht via de Collegiale kerk van Orreaga/Roncesvalles: de opvallende enclave van de Camino de Santiago, herberg en pelgrimsverblijf en voor de grote meerderheid van de pelgrims het beginpunt van de Jakobsroute naar Santiago de Compostela.

Deze kleine uithoek in het noorden van Navarra, het kader waarin zich de legendarische Slag bij Roncesvalles afspeelde die becommentarieerd is in het middeleeuwse gedicht "La Chanson de Roland", is onvergetelijk. De bezoeker houdt zijn pas in om zich over te geven aan de grenzeloze schoonheid van de omgeving.

De Pyreneese enclave Orreaga/Roncesvalles, in het noordoosten van Navarra en dichtbij de Franse grens, is een mijlpaal in de Camino de Santiago. Daar staat een van de beste voorbeelden van de Franse gotische architectuur van Spanje: de Collegiale kerk van Santa María. De afdaling vanaf de bergpas Ibañeta, op de weg van Luzaide/Valcarlos, brengt ons naar deze voormalige herberg-pelgrimsverblijf, die tussen het einde van de twaalfde eeuw en het begin van de dertiende eeuw is gebouwd om pelgrims van de Jakobsroute op te vangen nadat zij de Pyreneeën hadden doorkruist.

Geschiedenis

Orreaga/Roncesvalles is altijd een doorgangsplek geweest. Via die plaats kwamen de Kelten en later de gebruikers van de Romeinse weg tussen Bordeaux en Astorga binnen. In 778 was de bergpas van Valcarlos getuige van de Slag bij Roncesvalles, waarin de achterhoede van het leger van Karel de Grote, onder leiding van Roeland in gezelschap van de beste Franse adel, door de Basken verslagen werd. Deze slag is in heel Europa bekend en was aanleiding voor het Roelandslied, een heldendicht uit de twaalfde eeuw.

Een andere mijlpaal in zijn geschiedenis zou de navolgende eeuw plaatsvinden: in het jaar 813 werd het graf van de apostel Sint-Jakob in Galicië ontdekt. Kort daarna begonnen de pelgrimstochten naar Compostela vanuit de christelijke wereld. Het is een van de Jakobsroutes die, dankzij de stuwende kracht van Sancho III de Grote zou uitgroeien tot de belangrijkste route, die de Pyreneeën bij Roncesvalles doorkruist. Met als doel de pelgrims op te vangen is in de twaalfde eeuw een pelgrimsverblijf-klooster gebouwd op de heuvel van Ibañeta. Later werden, op initiatief van de bisschop van Pamplona en koning Alfons de Strijder op de vlakte een herberg-pelgrimsverblijf en de Collegiale kerk van Orreaga/Roncesvalles gebouwd.

Gedurende de Middeleeuwen ontstonden er nieuwe gebouwen en groeide het belang van de Collegiale kerk, dankzij uitbreiding van de kerkelijke domeinen en het toenemende aantal pelgrims. Vanaf de zeventiende eeuw maakte Roncesvalles een vervalperiode door, parallel aan die van de Camino de Santiago, en werd het erfgoed kleiner. Pas in de twintigste eeuw begon het, na aan de confiscatie van de eigendommen ontsnapt te zijn, aan een langzaam herstel. Gedurende de laatste jaren is de collegiale kerk getuige geweest van een opleving van de pelgrimstochten naar Santiago en wordt het in veel gevallen gekozen als beginpunt van de Jakobsroute.

De kunst in de Collegiale kerk van Orreaga/Roncesvalles

In het architectonische geheel van de Collegiale kerk springt de tussen het einde van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw gebouwde kerk van Santa María in het oog. Het ontwerp ervan is in de Franse gotische stijl. De kerk heeft een grondvlak met drie schepen, de middelste ervan is twee keer zo breed als de andere, en is overdekt met kruisgewelven. Het bruggenhoofd is vijfhoekig en wordt verlicht door prachtige gotische ramen, versierd met moderne beglazing. Aan de linkerzijde van de gevel staat een verdedigingstoren uit de veertiende eeuw.

Het hoofdaltaar van de kerk wordt overheerst door het beeld van de Maagd Maria van Roncesvalles uit de veertiende eeuw, een prachtig gotisch, met zilver bedekt houtsnijwerk met goudkleurige versieringen. Aan de epistelzijde heeft men toegang tot de kloostergalerij, die in cisterciënzer stijl gebouwd is nadat de oude kloostergang in 1600 door sneeuw was ingestort.

In de kloostergalerij bevindt zich de kapel van San Agustín, voormalige gotische kapittelzaal met een vierkant grondvlak. In het midden bevindt zich de graftombe van koning Sancho VII de Sterke. De grafsteen die daar op ligt, uit midden dertiende eeuw, is een beeld dat de indrukwekkende lengte van de monarch weergeeft. De kapel wordt verlicht door het licht dat door een raam uit begin twintigste eeuw gefilterd wordt. Het illustreert de overwinning die de koning behaalde op de Almohaden tijdens de slag bij Las Navas de Tolosa (1212) van waar de mokers en de kettingen vandaan kwamen die de koning de Arabische koning Miramamolín afhandig maakte en die in deze zaal kunnen worden aanschouwd. Volgens de legende vormen deze kettingen het wapenschild van Navarra.

Een ander gebouw van Orreaga/Roncesvalles, het oudste van allemaal, is de kapel van de Santo Espíritu of Silo van Karel de Grote uit de twaalfde eeuw, op de plaats waar Roeland, volgens de legende, zijn zwaard in de aarde zou hebben gestoken na de nederlaag die hij bij de Slag bij Roncesvalles had geleden. Daarnaast staat de kerk van Sint-Jakob of van de pelgrims, in primitief gotische stijl. Daar binnen wordt de klok van de voormalige kapel van San Salvador de Ibañeta bewaard, die ertoe diende om de pelgrims op mistige dagen de weg te wijzen.

De Museum-Bibliotheek, die dateert uit het einde van de negentiende eeuw, herbergt op de eerste verdieping het archief en de bibliotheek, die alleen geopend zijn voor specialisten. Daarin bevindt zich een rijkdom aan documenten, met meer dan 15.000 boeken. In het museum, op de eerste verdieping, zijn zeer interessante werken bewaard gebleven, zoals het Schaakspel van Karel de Grote, een reliekschrijn van geëmailleerd verguld zilver dat volgens de overlevering toebehoorde aan de keizer van de Franken. Daarnaast worden er noemenswaardige stukken getoond zoals een zilveren evangeliënboek uit de twaalfde eeuw, een meesterwerk uit de middeleeuwe Navarrese edelsmeedkunst of de zogenaamde smaragd van Miramamolín. Volgens de traditie roofde koning Sancho VII de Sterke dit juweel van de Moorse koning tijdens de slag bij Las Navas de Tolosa.

Het architectonische geheel van Orreaga/Roncesvalles is compleet met Casa Itzandegia. Dit in vroeg gotische stijl gebouwde huis kon dienst doen als hospitium of woning en werd. Tussen de kapel van Sint-Jakob en het centrum van Itzandegia, staat het Monument van de Slag bij Roncesvalles, met reliëfs waarin deze strijd wordt uitgebeeld.Ligging

PRIJZEN

Opmerkingen: entrada gratuita a la iglesia. Consultar precios de entrada al resto del conjunto monumental.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.