Organiseer uw reis

Interpretatiecentrum van de Vestingwerken van Pamplona

Camino de Santiago Toegankelijk
Tentoonstellingszalen / Historisch

Meteorologie

Waarschuwing

Cerrado hasta nuevo aviso.


Wat is een ravelijn? Een contragarde? Een klein fort? Een kazemat? Een bastion? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in het Interpretatiecentrum van de Vestingwerken van Pamplona. Deze vernieuwende interpretatieruimte, gevestigd in het Fortín de San Bartolomé, aan het eind van het park Media Luna dichtbij de arena en de kaatsbaan Labrit, neemt de vijf kazematten of bomvrije gewelven van dit fort, een strategische plaats binnen het ommuurde deel van de stad, in beslag.

Het gaat om een ruimte die u zelfstandig kunt bezoeken en waar foto?s, tekeningen, teksten, audiovisuele projecties en interactieve borden helpen de ontwikkeling van de stadsmuur te volgen, het nut van de bastions te begrijpen en op interactieve wijze rond te neuzen in eeuwen van verdedigingsstrategieën, van levens en evenementen van deze vesting van Pamplona. Onder de bijzonderheden van dit museum vallen de originele muurtekeningen en opschriften in het oog die waarschijnlijk zijn gemaakt door de soldaten die wacht liepen.

Wandel nadat u de geheimen van de stadsmuren van Pamplona hebt ontdekt, 5 kilometer verder door en ontdek waarom zij onder monumentenzorg vallen en worden beschouwd als een van de interessantste militaire gebouwen van Spanje.

Het complex bestaat uit 220 vierkante meter en is verdeeld in 5 kazemetten die oorspronkelijk werden gebruikt als kruitmagazijn en proviandkamers en tegenwoordig zijn aangepast zodat iedereen er toegang toe heeft. Het centrum wordt als volgt onderverdeeld:
  • Kazemat 0, ?De ingang?. De ingang die zich het dichtstbij de lift van het park Media Luna bevindt is het ontvangst-, informatie- en verkooppunt van entreekaartjes.


  • Kazemat 1, ?De ontwikkeling?. Dit is de grootste zaal van allemaal en hier wordt een 10 minuten durende video geprojecteerd over de ontwikkeling van de muren vanaf de twaalfde eeuw tot aan onze tijd. Diverse borden informeren over de evenwijdige ontwikkeling van de stad en haar stadsmuren.


  • Kazemat 2, ?Verdedigingsstrategieën?. Op een technische wijze worden de onderdelen en de functie van het ommuurde complex uitgelegd. Afmetingen, hoeken, geometrieën, vuurbereik en andere factoren die ingenieurs en essayisten in acht moesten nemen om het vestingwerk samen te stellen. Dankzij een overzicht van de verdedigingselementen kunnen deze later ter plaatse op de muren worden geïdentificeerd.


  • Kazemat 3, ?De menselijke kant?. De muren hebben een belangrijke invloed gehad op de levensvorm van de bewoners. De stedelijke ontwikkeling werd voornamelijk tot 1915 getroffen. Door middel van 5 videopersonages van verschillende tijdperken wordt nagegaan hoe het leven van de inwoners van Pamplona zich heeft ontwikkeld. Een dichter, een artillerist,een poortwachter, een burgemeester en een vrouw uit de eenentwintigste eeuw geven hun verklaringen.


  • Kazemat 4, ?Andere vestingen?. Het feit dat er slechts weinig gebouwen van dit type in de wereld bewaard gebleven zijn, geeft blijk van het belang van deze enclave. Er wordt een kort overzicht gegeven van andere vestingwerken in Navarra en in de wereld.
Na afloop van de route langs de kazematten, stelt een interactieve totum de voorbijganger een quiz voor met vragen over wat we in het centrum hebben geleerd. Langs de 5 kilometer van de stadsmuren komt de bezoeker aan de hand van nieuwe totems en tafels van methacrylaat nog meer te weten over dit monumentale complex.

Ligging

PRIJZEN

Opmerkingen: entrada gratuita.

Opmerkingen

ACCESIBILIDAD: información sobre la accesibilidad del Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona (PDF accesible). Diagnóstico realizado por Equalitas Vitae.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.

Parktische informatie