Turismo activo

Tochten met segway. quad of 4x4

Quads

Quads zijn vierwielige motorrijtuigen met een aanzienlijk vermogen en een uitzonderlijke stabiliteit en bestuurbaarheid op bochtige terreinen. Het is bijna onmogelijk dat ze omvallen. Er zijn in Navarra vele paden waarlangs men met quads kan rijden, maar men moet wel de bepalingen in acht nemen die elk jaar door het departement van Binnenlandse Zaken over de regulering worden gepubliceerd.

Praktische informatie

Nationale wetgeving
 • Wet 3/1995, van 23 maart, inzake trekroutes voor vee.
 • Kustwet 22/1988, van 28 juli.
 • Wet 4/1989, van 27 maart op het behoud van natuurgebieden en de in het wild levende flora en fauna.
 • Bergwet 43/2003, van 21 november.
In Navarra toegepaste normen
 • Decreet van de autonome regio 36/1994, van 14 februari, waarin de beoefening van georganiseerde activiteiten met motorrijtuigen en het vrije verkeer van motorvoertuigen op onbebouwbare grond wordt geregeld.
  De belangrijkste hierin opgenomen punten zijn:
  • Verkeer verboden:
   • op het land via wegen van minder dan 2 meter breed, via brandwegen of wegen voor de transport van hout.
   • via uitdrukkelijk verboden wegen en paden.
   • in integrale reservaten, natuurreservaten, recreatiegebieden, op trekpaden, de Camino de Santiago, historische heerwegen, de route van de Plazaola, natuurgebieden waar de in het wild levende dierenwereld wordt beschermd, regenbeken, lagunes, stuwmeren en vochtige gebieden.

   Er kunnen tijdelijke verboden worden vastgesteld bij risico voor het milieu. Onder georganiseerde activiteiten worden die activiteiten verstaan waaraan meer dan 10 voertuigen deelnemen. In dat geval is toestemming nodig.

  • Wet van de autonome regio 9/1996, van 17 juni, inzake Natuurgebieden in Navarra, waarin deze gebieden worden afgebakend.
  • Wet van de autonome regio 19/1997, van 15 december, inzake trekroutes voor vee in Navarra.
  • Verordening 197/2006, van 22 juni, van de regiominister van Milieu, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, waarmee de voorzorgsmaatregelen voor bosbranden in Navarra tijdens het jaar 2006 zijn vastgesteld. Hierin worden richtsnoeren gegeven over de omschrijving van bospaden en helpt bij de interpretatie van de bergwet.
Bedrijven die deze activiteit verrichten


Toegang tot de lijst met bedrijven

Omhoog

Segway

Segway is een van de nieuwste individuele transportmiddelen. We zouden het kunnen omschrijven als de fiets van de 21ste eeuw. Het gaat om een geluidloos en milieuvriendelijk vervoermiddel dat zich voortbeweegt op lithiumbatterijen met een lange levensduur.

De segway haalt geen hoge snelheden, is uitgerust met een bumper en een goed schokdempersysteem, waardoor het een uiterst stabiel en veilig vervoermiddel is. Het is uitgerust met twee parallele wielbanden waarop een soort step is bevestigd met een stuur dat het evenwichtsgevoel voor de gebruiker verhoogt.

De segway is gemakkelijk te besturen en biedt een hoog rendement op bos- en bergachtige terreinen. Vandaar dat het ideaal is om sommige van de mooiste natuurgebieden van Navarra te leren kennen, zoals bijvoorbeeld de woestijn van de Bardenas Reales.

Daarnaast zijn er in de twee genoemde gebieden bedrijven die de mogelijkheid bieden om hun diensten in andere gebieden van Navarra te contracteren:

Bedrijven die deze activiteit verrichten

Toegang tot de lijst met bedrijven

Omhoog