Wat wil je?

El Encierro

De Encierro is de hoofdevenement van de Sanfermines en maakt van deze feesten een spektakel dat op geen andere plek ter wereld voor te stellen is. Het ontstond uit noodzaak: de stieren moesten van buiten de stadsmuren naar de arena worden gedreven.

Het stierenrennen vindt iedere dag plaats van 7 tot en met 14 juli en begint ’s morgens in de stallen van Santo Domingo wanneer de klok van de kerk van San Cernin precies acht uur slaat. Nadat er twee vuurpijlen zijn afgestoken, rennen de dieren in grote getale weg langs de 825 meter die de deur van de stallen van de arena scheidt achter de jongemannen aan. Ze doen gemiddeld drie à vier minuten over deze afstand, In uitzonderlijke gevallen heeft de ren echter langer dan tien minuten geduurd, voornamelijk vanwege het feit dat een van de beesten achterop was geraakt van de kudde.
De heilige bezingen

Het stierenrennen heeft een bijzonder aangrijpend proloog. Het gaat om het moment waarop de jongemannen, op korte afstand van de stallen waar de stieren zitten opgesloten, hun opgerolde kranten omhoog steken en tegenover het beeld van de heilige, die op een nis in de Cuesta de Santo Domingo is geplaatst, gaan zingen. In algehele stilte wordt geluisterd naar de volgende tekst: <em>"A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin zu zaitugu patroi zuzendu gure oinak entzierro hontan otoi"</em> (Wij vragen San Fermín, omdat hij onze beschermheilige is, om ons tijdens het stierenrennen te begeleiden en zijn zegen over ons uit te spreken). Na afloop wordt in koor herhaald “Viva San Fermín! Gora San Fermín!” (Leve San Fermín). Deze strofe wordt driemaal achtereenvolgens gezongen: vijf en drie minuten vóór acht uur ‘s morgens en een minuut voordat de deur van de ren opengaat.

Vuurpijlen in de arena  

De derde vuurpijl wordt vanuit de arena afgestoken. Hiermee wordt aangegeven dat de kudde de arena heeft bereikt. Een vierde en laatste vuurpijl geeft aan dat alle stieren zich uiteindelijk binnen de stallen bevinden en dat, bijgevolg, het stierenrennen is afgelopen.

Een 3000-delige omheining

Een dubbele omheining bakent om veiligheidsredenen de straten waarlangs de race plaatsvindt af. Deze is van hout gemaakt en bestaat uit 3000 delen, waaronder dikke planken, palen, deuren, etc. Een deel van deze omheining blijft gedurende de gehele feestperiode staan, maar andere stukken worden dagelijks in en uit elkaar gehaald, werk waarvoor een speciale arbeidersploeg wordt aangesteld.
De waarde van de herders

Een grote groep van herders loopt gedurende de hele ren achter de stieren aan met als enige bescherming hun stok. Hun hoofdtaken zijn: voorkomen dat sommige onverantwoorde jongens de stieren van achter opwinden, met het gevaar dat deze in tegengestelde richting terugrennen; en de stieren die achtergebleven of onderweg stil zijn blijven staan naar de arena drijven.

De klokkenluiders

Een andere wezenlijke factor voor het goede verloop van het stierenrennen is het team van klokkenluiders, kenners van de stierenvechterswereld, die zich in de arena opstellen om de jongemannen te helpen om de waaier te vormen (die bij het betreden van de arena naar de buiten toe opengaat) en aan de stieren te “trekken” zodat ze zo snel mogelijk de stal inlopen.

De twee leidstierkuddes

De zes stieren die in het stierengevecht dat ‘s avonds plaatsvindt worden bevochten, beginnen het stierenrennen in gezelschap van de eerste leidstierkudde. Deze stieren leiden de ren tot aan de arena. Twee minuten na het verlaten van de stal van Santo Domingo, wordt een tweede kudde van beldragende stieren losgelaten, de zogenaamde “manada de cola”. Dit zijn langzamere en kleinere stieren dan de leidstieren. Hun taak is de eventueel stilstaande of achtergeraakte stieren tot aan de arena mee te lokken.


Wat u dient te weten over het stierenrennen


De Encierro is een unieke ervaring voor de toeschouwer en vooral voor degenen die voor de stieren uit rennen. Het is een spektakel dat wordt gekenmerkt door gevaar en fysiek vermogen.

De onervaren stierenrenner dient inlichtingen in te winnen omtrent de eigenschappen van deze gevaarlijke race en over de beschermende maatregelen die hij noodzakelijkerwijs dient te nemen voor de veiligheid van hemzelf en van degenen die naast hem rennen.

Het stierenrennen is niet geschikt voor iedereen. Er zijn zelfbeheersing, reflexen en een uitstekende lichamelijke conditie voor nodig. Wie niet aan deze eisen voldoet, moet niet meedoen. Het is een serieus gevaar.

De renners moeten op het stuk tussen het stadsplein, Plaza del Ayuntamiento, en het gebouw van het Ministerie van Onderwijs, in de Cuesta de Santo Domingo, gaan staan. Zij dienen dit vóór 7:30 uur te doen, aangezien de toegangsdeuren vanaf dat tijdstip zullen worden gesloten. De rest van het traject, behalve het reeds genoemde, blijft volledig vrij van renners tot enkele minuten voor 8 uur ‘s ochtends.


Verboden
 • De aanwezigheid op het traject van jongeren onder de 18 jaar. Het is hen absoluut verboden om te rennen of deel te nemen.
 • Zich begeven buiten de versperringen van de politie, welke zijn opgesteld voor het goede verloop van de ren.
 • Op uitdrukkelijk door de politieagenten verboden plaatsen langs het parcours gaan staan.
 • Voordat de dieren los worden gelaten, in hoeken, dode hoeken, portieken van huizen of winkels langs het traject gaan staan wachten.
 • De deuren van winkels of portieken van huizen langs het traject open laten staan. De eigenaars of huurders van deze gebouwen zijn hiervoor verantwoordelijk.
 • Dronken of onder invloed van drugs of op elke andere ongepaste manier meerennen.
 • Voor de goede orde van het stierenrennen ongepaste voorwerpen meedragen.
 • Voor de ren ongeschikte kleding of schoenen dragen.
 • Op welke manier of om welke reden dan ook tijdens het parcours of in de arena de beesten opwinden of hun aandacht trekken.
 • Naar de dieren toe rennen of achter hen aan rennen.
 • De dieren vastpakken, tergen of mishandelen en het wegrennen of insluiten tijdens het bevechten belemmeren, op welke manier dan ook.
 • Langs het parcours stil gaan staan en langs de omheining, versperringen of portalen blijven staan, zodat de ren wordt belemmerd of de veiligheid van de renners in gevaar komt.
 • Op straat, vanaf omheiningen of versperringen foto’s maken zonder de vereiste toestemming.
 • Ongepaste voorwerpen voor de goede orde en veiligheid van het stierenrennen bij zich dragen.
 • Langs het traject elementen horizontaal, verticaal of in de lucht plaatsen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gemeente.
 • Elke andere handeling die de normale gang van zaken tijdens de Encierro kan belemmeren.