Pirineos de Navarra

LANDSCHAPPEN, FLORA EN FAUNA

De Navarrese Pyreneeën worden gekenmerkt door een grote natuurlijke verscheidenheid en diversiteit dankzij prachtige en verbazingwekkende landschappen. De bergketen gaat van het oosten geleidelijk dalend over in het westen: van de indrukwekkende steile rotswanden van het Larra-gebergte, langs de uitgestrekte beukenbossen van het Irati-woud of de diepte van de bergengte Foz de Arbaiun tot aan de glooiende heuvels en groene bergweiden van de Atlantische Pyreneeën. In het uiterste westen vormen de karstlandschappen van het Aralar-gebergte en het Natuurpark Urbasa-Andía de natuurlijke grens van deze bergketen.

Vandaar dat de flora en fauna zeer divers zijn en met name afhangen van de hoogte. Dankzij het steile reliëf zijn er zeer uiteenlopende ecosystemen in een geografisch beperkt gebied te vinden.

Op grond van de hoogte kunnen er 3 hoofdzones worden onderscheiden.

Piso basal y Montaña media

Roble milenario en Jaunsarats 1.- Laaggebergte: dit is de onderste zone en bevindt zich aan de twee uiteinden van de Pyreneeën. In het zuiden van het oostelijke gebied is dit mediterraan en bestaat het uit (kleine-)steeneikenbossen, dorre graslanden en ander struikgewas. In het uiterste westen is het Atlantisch van aard en vinden we er eikenbossen en gemengde loofbossen.

2.- Middengebergte: dit is het gebied met bergen van 500 tot 1700 meter hoog. Deze zone bestaat uit twee etages: de onderste of submontane laag, dat submediterraan is en bestaat uit diverse soorten eiken, buksen of blauwe jonquillenarcissen; en de bovenste of montane laag, waar loofbossen (beuken, sparren) en parasolden groeien.

De bossen van beide zones hebben een rijke en afwisselende fauna:

Enerzijds zijn er vogels zoals merels, lijsters, koolmezen, mezen, roodborstjes, mussen, vinken of de luidruchtige Vlaamse gaai, en anderzijds roofvogels, zoals de nachtvogels kleine uil en bosuil en de dagvogels, waaronder de buizerd, dwergarend en rode wouw.

Ook kunnen we er o.a. talrijke everzwijnen, herten, reebokken, vossen, eekhoorns, marters, genetkatten, konijnen en hazen aantreffen. En onder de bomen leeft een ander mooi dier: de wilde kat. Van de grootste van de zoogdieren, de bruine beer, kunnen we zeggen dat er slechts een klein aantal exemplaren is.
In de bossen wonen ook talloze knaagdieren zoals de Pyrenese muskusrat of de opvallende rel- en eikelmuizen en een ander knaagdier dat zich volledig aan het aquatische medium aanpast, de otter.

Onder de vogels die nauw verbonden zijn met de rivieren en beken bevinden zich de schuchtere ijsvogel en de waterspreeuw.

De bruine kikker en de Pyrenese kikker komen veel voor in plassen en beekjes met koud water, een ruimte die zij delen met een andere Pyrenese endemische soort, de pyreneeënbeeksalamander. En uiteraard de forel, die in de meeste rivieren in de omgeving leeft of de regenboogforel die we alleen in de hooggebergtewateren kunnen vinden.

Onder de meest typische reptielen onderscheidt zich de aspisadder, de gevaarlijkste van de Europese adders. Dankzij de enorme diversiteit qua klimaten en plantensoorten is er ook een buitengewone verscheidenheid aan vlinders te vinden.

Omhoog

Hooggebergte

Mesa de los Tres Reyes

3.- Hooggebergte: dit bevindt zich in het uiterste noordoosten van de Navarrese Pyreneeën. De Mesa de los Tres Reyes is met zijn 2444 meter de hoogste berg van de regio.

Het hooggebergte wordt bedekt met bossen van coniferen, mos en korstmos met in het onderste gedeelte de zwarte den. Hier leven diersoorten zoals de gems, het meest karakteristieke zoogdier van de Pyreneeën, of de alpenmarmot, het grootste knaagdier van de Iberische fauna die niet lang geleden in het land is geïntroduceerd.

Ook leeft hier een groot aantal microzoogdieren, waaronder als meest typerende de sneeuwmuis en de berspitsmuis genoemd kunnen worden. Als karakteristieke vogels kunnen we de alpenkauw en alpenkraai, de alpensneeuwhoen, de sneeuwvink, de alpenheggenmus en de rotskruiper noemen. Maar de meest indrukwekkende vogel is wel de lammergier die zich in de verticale rotswanden van de Pyreneeën nestelt en waarvan het silhouet lijkt op dat van een gigantische valk.

Wat de roofvogels betreft kunnen we aangeven dat de Pyreneeën voor sommige roofvogelsoorten de laatste schuilplaats is geweest. In de buurt van de steile rotsen kunnen we de slechtvalk en de majestueuze adelaar zien, maar ook een andere aaseter die elk voorjaar weer uit Afrika komt, de aasgier. Maar de belangrijkste kolonie wordt gevormd door de vale gieren, die gemakkelijk waar te nemen zijn wanneer ze over de bergengtes van Foz de Lumbier en Foz de Arbaiun vliegen.

 

Omhoog