Websites, Apps en Bibliofrafie
Wat wil je?

Websites, Apps en Bibliofrafie

Voordat u begint met de Camino de Santiago is het raadzaam om gegevens te verzamelen zodat u de route beter kunt uitstippelen, de rugzak goed kunt inpakken, vragen kunt oplossen of om te weten wat de toeristische, natuurlijke en monumentale trekpleisters langs de pelgrimsroute zijn. Talrijke bronnen verschaffen monografische informatie van kwaliteit over deze eeuwenoude weg: (vertaalde) websites geven snel en gemakkelijk toegang tot deze informatie; actuele boeken met persoonlijke ervaringen en tips; verenigingen van vrienden van de Camino de Santiago en VVV-kantoren.

Aanbevolen websites

Algemene informatie over de Jakobsroute:

Apps


Bibliografie

Er zijn ontelbaar veel monografische boeken en gidsen geschreven: sommige helpen bij de pelgrimstocht, anderen richten zich op kunstuitingen, op legendes, de gastronomie, etc. Gezien het feit dat de Camino continu in ontwikkeling is, er steeds verbeteringen aan de weg worden aangebracht, diensten worden uitgebreid, enz., is het van belang om altijd de recentste edities te raadplegen. Wanneer u gaat wandelen, zal het u van pas komen om een lichte gids of een kaart met informatie mee te nemen.

Praktische gidsen

 • El Camino de Santiago. Guía del Camino Francés.
  Uitgeverij: Guías Ecos. (2013)
  Auteur: Sergi Ramis.
 • Guía práctica del Peregrino (Praktische gids voor de pelgrim)
  Uitgeverij: Everest. (2010)
  Auteur: José María Anguita.
 • El Camino de Santiago a Pie (De Camino de Santiago te voet)
  Editorial El País-Aguilar. Paco Nadal.
  Geactualiseerd en herzien in 2010.
  Groot aantal gegevens, anekdotes en bijzondere verhalen. Ook actueel en van kracht voor fietsers.
 • Guía del Camino de Santiago a pie (Gids van de Camino de Santiago te voet)
  Ediciones Tutor, S.A.-Madrid. 6de uitgave
  Auteur: José Manuel Somavilla.
 • El Camino de Santiago (De Camino de Santiago) Guía Ecos. (2010).
  Geactualiseerde gids van de Camino de Santiago.
 • El Camino de Santiago para peregrinos (De Camino de Santiago voor pelgrims)
  Editorial Anaya.
  Geactualiseerde uitgave in 2010.
  Auteur: Antón Pombo.
 • El Camino de Santiago en tu mochila (De Camino de Santiago in je rugzak)
  Editorial Anaya.
  Geactualiseerde uitgave in 2010.
  Nuttig voor wandel- en fietstocht. Deze gids heeft praktische, uitneembare kaarten, ideaal om tijdens de tocht mee te nemen in de kaartdrager.
 • Guía azul Trotamundos (Trotter reisgids)
  Editorial Anaya.
  Bevat praktische informatie over alles wat nodig is voor de pelgrimstocht.
 • Michelingids van de Camino de Santiago.
  Uitgeverij Michelin. 2010.
  Bevat kaarten en profielen van de etappes.

Specifieke gids voor het met de fiets afleggen van de pelgrimsroute:

 • El Camino de Santiago en bici (De Camino de Santiago op de fiets)
  Sua edizioak.
  Geactualiseerde uitgave in 2010. ISBN: 978-84-8216-390- Auteur: Eloy Angulo

Bücher von Navarra

Algemene boeken

 • Camino de Santiago.
  Uitgeverij: GR.U.P.O.Auteur: Luis Agromayor.
 • Los Caminos a Compostela. El arte de la peregrinación. (De pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela. De pelgrimskunst)
  Auteur: Ramón Izquierdo (2004).
 • El Peregrino de Compostela. Diario de un mago. (De pelgrim van Santiago de Compostela. Dagboek van een magiër)
  Editorial Planeta. 1989.
  Auteur: Paulo Coelho.

Bijzondere boeken

 • Codex Calixtinus. Middeleeuwse pelgrimsgids.
  Vertaling: Millán Bravo Lozano.
  Centro de Estudios del Camino de Santiago (Studiecentrum van de Camino de Santiago), 1989.

Dit boek, ook wel bekend als Boek van de heilige Jakobus, werd verschreven door een van de voornaamste publicisten van de pelgrimage, Aymeric Picaud. Het origineel wordt bewaard in de Kathedraal van Santiago de Compostela. De naam is te danken aan paus Calixtus II, die in vele delen als auteur verschijnt. Het is een complex werk uit de twaalfde eeuw verdeeld in 5 delen of boeken:

 • Boek I: verzameling preken en liturgische teksten over de heilige Jakobus
 • Boek II: collectie van 22 wonderen
 • Boek III: verplaatsing van het lichaam van de heilige
 • Boek IV of Pseudo-Turpin: verhaal van Karel de Grote en Roeland toegeschreven aan de bisschop van Reims, Turpin
 • Boek V of gids van Aymeric Picaud: eerste geschreven gedetailleerde gids over de Jakobsroute: afstanden, waterbronnen, eten, heiligdommen…

Guía específica para hacer el recorrido en bici:

 • El Camino de Santiago en bici.
  Sua edizioak.
  Edición actualizada 2010.
  Autor: Angulo

Guías prácticas:

 • El Camino de Santiago. Guía del Camino Francés.
  Editorial: Guías Ecos. (2013)
  Autor: Sergi Ramis. En formato e-book y papel.
 • Guía práctica del Peregrino.
  Editorial: Everest. (2010)
  Autor: José María Anguita.
 • El Camino de Santiago a Pie.
  Editorial El País-Aguilar. Paco Nadal.
  Actualizada y revisada en 2010.
  Gran cantidad de datos, anécdotas e historias curiosas.
 • Guía del Camino de Santiago a pie.
  Ediciones Tutor, S.A.-Madrid. 6ª edición.
  Autor: José Manuel Somavilla.
 • El Camino de Santiago.
  Guía Ecos. (2010).
  Guía actualizada del Camino de Santiago.
 • El Camino de Santiago para peregrinos.
  Editorial Anaya.
  Edición actualizada en 2010.
  Autor: Antón Pombo.
 • El Camino de Santiago en tu mochila.
  Editorial Anaya.
  Edición actualizada en 2010.
  Útil para ir a pie y en bicicleta. Esta guía dispone de unos prácticos mapas en fichas extraíbles, idóneas para llevar durante el recorrido en el porta mapas.
 • Guía azul Trotamundos.
  Editorial Anaya.
  Incluye información práctica de todo lo necesario para hacer la peregrinación.
 • Guía Michelín del Camino de Santiago.
  Editorial Michelín. 2010.
  Incluye mapas y perfiles de las etapas.

Libros generales

 • Camino de Santiago.
  Ed. GR.U.P.O.
  Autor: Luis Agromayor.
 • Los Caminos a Compostela. El arte de la peregrinación.
  Autor: Ramón Izquierdo (2004).
 • El Peregrino de Compostela. Diario de un mago.
  Editorial Planeta. 1989.
  Autor: Paulo Coelho.

Libros publicados por el fondo de publicaciones de Gobierno de Navarra

Libros especiales

 • Codex Calixtinus. Guía del Peregrino Medieval.
  Traducción: Millán Bravo Lozano.
  Centro de Estudios del Camino de Santiago, 1989.

Este libro, también conocido como Libro de Santiago, fue escrito por uno de los principales publicistas de la peregrinación, Aymeric Picaud. El original se conserva en la Catedral de Santiago. El nombre se debe al papa Calixto II, que aparece como autor en muchas de las partes. Es una obra compleja del siglo XII dividida en 5 partes o libros:

 • Libro I: conjunto de sermones y textos litúrgicos sobre Santiago
 • Libro II: colección de 22 milagros
 • Libro III: traslación del cuerpo del santo
 • Libro IV o Pseudo Turpín: historia de Carlomagno y Roldán atribuida al obispo de Reims, Turpín
 • Libro V o guía de Aymeric Picaud: primera guía escrita en detalle sobre el itinerario jacobeo: distancias, aguas, comidas, santuarios...