Organiseer uw reis

Jauregia-paleis van Irurita

Kastelen en burchten/Paleizen

Meteorologie


Het van Jauregia-paleis, ook wel bekend als Jauregizuria, dat deel uitmaakt van de Route van de Kastelen en Vestingwerken van Navarra, staat midden in het centrum van Irurita, in de Pyreneese Baztan-vallei. Het is volledig van natuursteen gemaakt en diverse oorsponkelijke vensters zijn bewaard gebleven. Het gaat om een van de talrijke "Wapenpaleizen" die aan het eind van de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw in het koninkrijk Navarra werden gebouwd en is een van de acht geslachtstorens die in de vallei bewaard zijn gebleven.
 

Een traditioneel paleis straalt de sfeer uit van de zogenaamde wapenpaleizen van de Baztan-vallei. Het eerste werd de toren met drie verdiepingen gebouwd: de eerste verdieping was bestemd voor de dieren, de tweede voor de woning en de derde voor de verdediging van het grondgebied.

Een gemeenschappelijk element van de paleizen uit de Baztan-vallei is het wapenschild, een teken van status op de gevel. De naam van het huis is in de loop van de tijd onveranderd gebleven, hoewel de achternamen van de eigenaars wel zijn veranderd. In 1437 was Jauregia in handen van de heer Pedro Periz en sindsdien is het paleis het eigendom van dezelfde familie.
In de achttiende eeuw vond er in de hele streek een sociale en economische transformatie plaats. De paleizen verloren hun verdedigingselementen en legden zich toe op het adellijke leven, dankzij het kapitaal dat afkomstig was van de in Amerika rijk geworden teruggekeerde kolonialen en tevens vanwege de machtsposities van de inwoners van de Baztan-vallei. Jauregia werd, als gevolg van deze veranderingen, uitgebreid met een klein barok paleis als bijgebouw.

In het paleis is een van de zijkanten van de toren waar te nemen die deels verborgen bleef door het belendende gebouw. De rondleiding maakt een reis door de tijd en stelt ons in staat om te snuffelen in familieaandenkens en meubilair die in de verschillende vertrekken zijn uitgestald. Onder de eigenaardigste voorwerpen springt een barokke slaapkamer in het oog met het bed van tante Maria Pilar -geenszins gebruikelijk aangezien bedden na lange ziektes van de eigenaars werden verbrand-; een uit bukshout gesneden zeventiende-eeuwse archiefkast uit Asturië-Leon; de wieg van de overgrootvader met een originele rammelaar; en waardevolle documenten waarin men de zuiverheid van het christelijke bloed en de koninklijke afkomst probeerde te belichten.
[+ informatie]

Ligging

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.

Parktische informatie