Organiseer uw reis

Sangüesa-streek

Camino de Santiago Lid van Birding club
Vogelkundig interessante gebieden

Multimedia

Vista desde los altos de Rocaforte
icono pie de fotoVista desde los altos de Rocaforte
Vista desde los altos de Rocaforte
Plattelandsstreek aan de oevers van de rivier de Irati, in het middelste gedeelte, een brede, redelijk vlakke vallei en uitlopers van een aantal gebergten zoals het Izko-gebergte.

Dit gebied omvat de Natuurenclave van de "Soto de Campo Allende".

Habitats
Laaggebergte, mediterraan gebergte, korenvelden, rivierbossen.

Kenmerkende vogels
- Standvogels: wilde eend, witte ooievaar, rode wauw, vale gier, havik, sperwer, buizerd, steenarend, torenvalk, passagiersvalk, rode patrijs, waterhoen, rotsduif, houtduif, kerkuil, oehoe, steenuil, bosuil, dwerguil, IJsvogel, Iberische groene specht, grote bonte specht, kuifleeuwerik, theklaleeuwerik, boomleeuwerik, veldleeuwerik, kwikstaart, witte kwikstaart, waterspreeuw, winterkoning, alpenheggenmus, roodborst, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, rode rotslijster, merel, lijster, grote lijster, Cetti's zanger, graszanger, Provençaalse grasmus, kleine zwartkop, zwartkop, vuurgoudhaantje, staartmees, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, klapekster, Vlaamse gaai, ekster, alpenkraai, kauw, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, groenling, putter, kneu, cirlgors, grijze gors, grauwe gors.

- Overzomeraars: wespendief, zwarte wouw, aasgier, slangenarend, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, dwergarend, boomvalk, kwartel, kleine plevier, oeverloper, kleine bosduif, Europese tortelduif, koekoek, dwergooruil, nachtzwaluw, gierzwaluw, bijeneter, hop, mierenjager, oeverzwaluw, zwaluw, rotszwaluw, huiszwaluw, duinpieper, boompieper, gele kwikstaart, nachtegaal, grijze tapuit, blonde tapuit, spotvogel, baardgrasmus, orpheusgrasmus, grasmus, tuinfluiter, bergfluiter, Iberische tjiftjaf, grauwe vliegenvanger, buidelmees, wielewaal, grauwe klauwier, roodkopklauwier, Europese kanarie, ortolaan.

- Overwinteraars: aalscholver, blauwe reiger, zilverreiger, smelleken, kievit, waterpieper, graspieper, kramsvogel, koperwiek, tjiftjaf, goudhaan, keep, geelvink, appelvink, geelgors.

- Trekvogels: grauwe gans, wintertaling, zwarte ooievaar, kraanvogel, watersnip, witgat, velduil, gekraagde roodstaart, paapje, beflijster, fitis, bonte vliegenvanger.

Aanbevolen observatiepunten
- Wandelroute SL NA-183 "Rocaforte"

Ligging

Transport

Desde Pamplona tomar la N-240 hacia Jaca. En Liédena nos desviamos por la NA-127 hacia el sur y llegamos a Sangüesa en 4 km.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.