Organiseer uw reis

Belagua

Lid van Birding club
Vogelkundig interessante gebieden

Multimedia

Larra
icono pie de fotoLarra
Larra
Uiterste noordoosten van Navarra met inbegrip van de Belagua-vallei en het hooggebergtegebied dat is uitgeroepen tot Plaats van Communautair Belang "Larra-Aztaparreta". Het gaat om een diepe, redelijk brede vallei met een interessant groen weidelandschap, boshellingen met beukenbossen en het hooggebergtegebied met karst, bergweiden en zwarte dennenbossen, alsmede talrijke dagzomen en rotsen. Hier bevinden zich de hoogste bergtopen van Navarra die de 2.500 m boven de zeespiegel bereiken. We bevinden ons midden in de Pyreneeën.

Dit gebied omvat het Gebied van Communautair Belang en vogelbeschermingsgebied "Larra-Aztaparreta" gevormd door het Natuurreservaat "Larra" en de Integrale reservaten "Ukerdi" en "Aztaparreta".


Habitats
Hooggebergte, zwarte-dennenbos, beukenbos, open veld.

Kenmerkende vogels
- Standvogels: rode wouw, lammergier, vale gier, havik, sperwer, buizerd, steenarend, torenvalk, passagiersvalk, patrijs, kerkuil, bosuil, dwerguil, ruigpootuil, Iberische groene specht, zwarte specht, grote bonte specht, witrugspecht, veldleeuwerik, witte kwikstaart, kwikstaart, waterspreeuw, winterkoning, heggenmus, alpenheggenmus, roodborst, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, rode rotslijster, merel, lijster, grote lijster, goudhaantje, vuurgoudhaantje, staartmees, glanskop, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, boomklever, rotskruiper, taigaboomkruiper, boomkruiper, Vlaamse gaai, alpenkauw, alpenkraai, zwarte kraai, raaf, huismus, sneeuwvink, vink, citroenkanarie, groenling, putter, kneu, kruisbek, goudvink, geelgors, cirlgors, grijze gors, grauwe gors.

- Overzomeraars: wespendief, zwarte wouw, aasgier, slangenarend, dwergarend, boomvalk, koekoek, gierzwaluw, alpengierzwaluw, rotszwaluw, zwaluw, huiszwaluw, waterpieper, boompieper, grijze tapuit, beflijster, tuinfluiter, zwartkop, Iberische tjiftjaf, grauwe vliegenvanger, grauwe klauwier, Europese kanarie.

- Overwinteraars: houtsnip, graspieper, kramsvogel, koperwiek, keep, appelvink, geelvink.

- Trekvogels: aalscholver, blauwe reiger, zwarte ooievaar, witte ooievaar, grauwe gans, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, smelleken, kraanvogel, kievit, dotterel, holenduif, woudduif, Europese tortelduif, gekraagde roodstaart, paapje, spotvogel, grasmus, tjiftjaf, bonte vliegenvanger, spreeuw.

Aanbevolen observatiepunten
- Arrako
- La Mata de Haya
- Wandelroute R.IS-4 "Zemeto" (4 km)
- Autoweg NA-1370 tussen km 18 en 25
- Bergpas Piedra de San Martin

Ligging

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.