Organiseer uw reis

Irati-Abodi

Lid van Birding club
Vogelkundig interessante gebieden

Multimedia

Rio Urbeltza (Irati) y hayedo-abetal
icono pie de fotoRio Urbeltza (Irati) y hayedo-abetal
Rio Urbeltza (Irati) y hayedo-abetal
Het Irati-woud hoort bij de gemeenten van de Salazar-vallei en de Aezkoa-vallei. Het gaat om de bron van de rivier de Irati met de diepe valleien en bergengtes die het voeden en de omringende gebergten, waaronder het Abodi-gebergte dat van oost naar west is georiënteerd en een maximale hoogte van 1.537 meter boven de zeespiegel bereikt. Bijna het gehele oppervlak wordt bedekt met nogal rijpe bossen, met name beuken- en beuken-sparrenbossen. In de hoge delen bevinden zich vlakten en bergweiden.

Er zijn twee Opvangcentra: dat van Arrazola, wanneer men via Orbaizeta het bos ingaat, en dat van de Vírgen de las Nieves, bij aankomst via Ochagavia.

Deze ruimte bevindt zich binnen het Gebied van Communautair Belang en ZEPA (vogelbeschermingsgebied) "Orreaga/Roncesvalles-Selva de Irati", dat het Natuurreservaat "Mendilatz" en het Integrale Reservaat "Lizardoia" omvat.

Habitats
Beukenbos, beuken-sparrenbos en bergweiden.

Kenmerkende vogels
- Standvogels: Lammergier, vale gier, steenarend, bosuil, houtsnip, Iberische groene specht, zwarte specht, grote bonte specht, witrugspecht, kwikstaart, waterspreeuw, winterkoning, heggenmus, roodborstje, merel, lijster, grote lijster, goudhaantje, vuurgoudhaantje, staartmees, glanskop, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, boomklever, taigaboomkruiper, boomkruiper, Vlaamse gaai, kraai, raaf, vink, kneu, citroenkanarie, goudvink, grauwe gors.

- Overzomeraars: koekoek, gierzwaluw, veldleeuwerik, waterpieper, zwartkop.

- Overwinteraars: koperwiek, geelvink, appelvink, sneeuwvink.

- Trekvogels: aalscholver, blauwe reiger, zwarte ooievaar, witte ooievaar, grauwe gans, bijeneter, zwarte wouw, rode wouw, aasgier, slangenarend, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, havik, sperwer, buizerd, dwergarend, visarend, smelleken, boomvalk, passagiersvalk, kraanvogel, kievit, dotterel, holenduif, woudduif, Europese tortelduif, velduil, hop, oeverzwaluw, zwaluw, huiszwaluw, graspieper, paapje, beflijster, kramsvogel, bonte vliegenvanger, wielewaal, spreeuw.

Aanbevolen observatiepunten

- Circuit van Cruz de Osaba, in Abodi (7,5 km)
- Alto de Tapla en wandelroute SL-NA 68 "Altos de Abodi" (6 km.)
- Wandelroute SL-NA 62A "Senda del río Urbeltza" (3,3 km.)
- Wandelroute SL-NA 54C "Los Paraísos-Erlan" (4,6 km.)
- Wandelroute SL-NA 51C "Azalegi" (6,4 km.)


Ligging

Transport

- Zona oeste de Irati: Desde Pamplona por la NA-135 desviándonos a la NA-140 antes de Burguete. En Aribe cogemos la NA-2030 pasando Orbaitzeta y en Larraun la pista a la derecha hacia Irati, llegando a Área de Acogida de Arrazola. - Zona este de Irati: Desde Pamplona a Lumbier por la N-240, cogemos la NA-178 remontando hasta Ezcaroz y de allí la NA-140 a Ochagavia y de ahí la NA-2012. - Zona de Abodi: Desde Pamplona a Ochagavía igual; en Ochagavía continuar por la NA-140 y a unos 8 km. tomar hacia la izquierda la NA-2011 hasta Pikatua.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.