Organiseer uw reis

Het mysteriespel van de Wijzen uit het Oosten

Camino de Santiago
Feesten, tradities en interessante suggesties / Kerstevenement

Meteorologie


Het Mysteriespel van de Wijzen uit het Oosten, dat is uitgeroepen tot Feest van Toeristisch Belang voor Navarra, wordt sinds 1967 elk jaar om 11.30 uur 's ochtends in Sangüesa opgevoerd. Het belang ligt hem in het feit dat het een van de vijf mysteriespelen is die nog in Spanje opgevoerd worden en dat veel van de dorpsbewoners er aan deelnemen. Het gaat om een in de open lucht opgevoerd toneelspel dat in 1900 in dichtvorm werd geschreven door José de Legarda voor de auroros van Sangüesa.

Het mysteriespel vertelt over de reis die de drie Wijzen uit het Oosten maken en die zich laten leiden door de ster totdat ze bij het kerststalletje zijn gearriveerd. Melchior, Caspar en Balthasar verlaten het paleis Príncipe de Viana richting het gemeentehuis waar de zogenaamde auroros een serie kerstliederen zingen. Vervolgens praten zij met koning Herodes die hen vanaf het balkon van het Vallesantoro-paleis welkom heet en ten slotte bereiken zij de kerststal. Daar aanbidden zij het kindje Jezus, praten ze met de herders en ten slotte verschijnt de engel die hen voor de slechte bedoelingen van de koning waarschuwt en hen adviseert om terug te gaan naar Jeruzalem. Na de opvoering vindt in de Santiago-kerk een mis plaats die wordt voorgezeten door de hoofdrolspelers van het mysteriespel.
Sangüesa opgevoerd. Het belang ligt hem in het feit dat het een van de vijf mysteriespelen is die nog in Spanje opgevoerd worden en dat veel van de dorpsbewoners er aan deelnemen. Het gaat om een in de open lucht opgevoerd toneelspel dat in

El Auto de los Reyes Magos, declarada Fiesta de Interés Turístico de Navarra, se representa en Sangüesa todos los días 6 de enero desde 1967 a las 11:30 de la mañana. Su importancia radica en ser uno de los cinco autos existentes en España y en la participación de muchos de los habitantes de la localidad. Se trata de un teatro escenificado al aire libre, escrito en verso en el año 1900 por D. José de Legarda para los auroros de Sangüesa.

El auto relata el viaje de los tres Reyes Magos de Oriente que guiados por la estrella llegan hasta el portal de Belén. Melchor, Gaspar y Baltasar salen del palacio Príncipe de Viana y se dirigen al Ayuntamiento donde los auroros les cantan una selección de villancicos. A continuación discuten con el rey Herodes que sale a recibirles en balcón del palacio de Vallesantoro y finalmente llegan hasta el Portal de Belén. Allí adoran al niño, hablan con los pastores y finalmente aparece un ángel que les advierte de las malas intenciones del rey y les aconseja regresar a Jerusalén. Una vez concluida la representación, tiene lugar en la Iglesia de Santiago una Misa de Reyes presidida por los protagonistas del auto.

Ligging

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.

Parktische informatie

  • Plaats SANGÜESA
  • Zone De Middenzone
  • Interessante links
  • Type Kerstevenement
  • Verklaring van belang Fes van Regionaal Toeristich Belang
  • Datum
    • 06-01-2019